Oebas och GDPR

Oebas föjer GDPR både i våra kundrelationer och i vårt verktyg. Kontakta support@oebas.se eller ring 0470-70 66 92 om ni har frågor om Oebas säkerhets- och integritets-arbete.
 
Kundrelationen
Oebas lagrar och hanterar personuppgifter från aktiva kunder som namn, funktion, e-postadress, telefonnummer, mobilnummer, om personen är avtalsägare, fakturareferens och behöriga beställare för att kunna leverera våra tjänster och upprätthålla våra ingångna kundavtal samt för att nå ut med information, erbjudande och nyhetsbrev.  

För att förenkla för båda parter att uppdatera, radera och lägga till dessa kontaktpersoner så kommer vi efter sommaren att skapa några nya funktioner i OebasWorks. Under tiden så kontaktar ni support@oebas.se för uppdatering av dessa kontaktuppgifter.

Efter avslutat avtal kommer vi omgående att skicka en förfrågan till kontaktpersoner hos kund om de samtycker till att fortsatt få nyhetsbrev. I övrigt kommer vi att radera de personuppgifter ni lämnat till oss förutom de som eventuellt kan behöva lagras för att fullgöra bokföringslagens krav.
 
Verktyget OebasWorks
I vårt verktyget är det nödvändigt/möjligt att lagra vissa personuppgifter. Dessa personuppgifter är användarnamn, e-postadress, telefonnummer och mobilnummer. Förutom dessa fält kan personuppgifter anges i andra fält vilket vi rekommenderar att i möjligaste mån undvika då det försvårar för kund att uppfylla kraven i GDPR.

Hur Oebas hanterar de personuppgifter kund lämnat till oss skall enligt GDPR regleras i en instruktion, personuppgiftsbiträdesavtal. För att bistå på bästa sätt har vi uppdaterat Oebas allmänna villkor med en särskild del med biträdesavtal.
 
I verktyget kommer efter sommaren att finnas några nya funktioner som underlättar för er som kund att gallra och radera/anonymisera personuppgifter som ni lagrat i OebasWorks. Under tiden kontaktar ni support@oebas.se för att radera/anonymisera.
 
 

Aktuellt

Oebas och GDPR

Oebas föjer GDPR både i våra kundrelationer och i vårt verktyg. Kontakta support@oebas.se eller ring 0470-70 66 92 om ni...

Läs mer >

Nyheter mars 2018

Dags för några mindre uppdateringar för Webb och för Android-appen i vårt servicefönster den 28 mars kl 22.00. Webb uppd...

Läs mer >

Ny version den 28 februari

För användarna som utför digital uppföljning med OebasWorks kommer inte uppdateringsdagen att innebära förändringar i gr...

Läs mer >

God Jul & Gott Nytt År

Två stora nyheter skall in i 5.2, som blir nästa version av OebasWorks : - Vi kommer att ge möjlighet att schemalägga li...

Läs mer >

Nu släpper vi version 5.1 den 27 september!

Ett tiotal nyheter kommer i versionen och för arbetet vidare med att göra information mer tillgänglig i verktyget. Någr...

Läs mer >

Oeba Solutions - lönsam och enkel verksamhetskontroll

Oeba Solutions AB

Storgatan 26, 352 31 Växjö
Tel: 0470 - 70 66 80
info@oebas.se