Vill du veta hur Oebas® Works kan effektivisera din verksamhet?
Effektiv egenkontroll och verksamhetskontroll med Oebas® Works
Oebas® Works är verktyget för dig som vill sänka dina kvalitetskostnader, minska antalet fel i verksamheten och få omedelbar återkoppling på genomförda åtgärder. Oebas® Works ger dig även möjlighet till uppföljning av rutiner via schemalagda kontrollpunkter samt loggning av avvikelser.

Digital uppföljning

Oebas® Works är helt branschoberoende och ger dig möjlighet att samla alla rutiner i ett och samma verktyg. Oavsett vilka kontrollpunkter som finns inom din verksamhet kan Oebas® Works skräddarsys för alla enheter och användare inom företaget.

 

Med Oebas® Works kan du mycket enkelt skapa rapporter och statistik och anpassa din affärsverksamhet till de optímala förutsättningar som en förbättrad egenkontroll medför. Oebas® Works är helt webbaserat och anpassad till de flesta webbläsare.

Verktyget för effektivare och säkrare verksamhet

Oebas® Works är ett mycket flexibelt system som hanteras via webb och telefon / platta. Med Oebas® Works får du fullständig kontroll, dygnet runt, oavsett plats. Du sparar tid och får en effektivare, säkrare och bättre fungerande verksamhet.

 

Exempel från verktyget

Klicka på bilderna för större format:

Överblick Idag
Överblick Idag
Listorna fylls upp efterhand
Listorna fylls upp efterhand
Hantera registrerade avvikelser
Hantera registrerade avvikelser
Detaljer inklusive historik
Detaljer inklusive historik
Svara på frågor
Svara på frågor

Digital uppföljning inom:

 • Livsmedel
 • Besiktningar
 • Säkerhet
 • Internrevisioner
 • Kvalitetssystem
 • Ledningssystem
 • Miljö & arbetsmiljö
 • Systematiskt brandskydd

För bättre uppföljning av:

 • Avvikelsehantering
 • Dokumenthantering
 • Underhåll
 • Mätningar
 • Leverantörer
 • Leveranser & mottagning
 • Övervakning
 • Skyddsronder
 • Felrapportering
 • HACCP
 • Spårbarhet
 • Ärendehantering
 • Säkerhetsuppföljning
Oeba Solutions - lönsam och enkel verksamhetskontroll

Oeba Solutions AB

Storgatan 26, 352 31 Växjö
Tel: 0470 - 70 66 80
info@oebas.se