Välkommen till
Oeba Solutions!

Oeba Solutions stöder din verksamhet med ett verktyg för verksamhetskontroll och erbjuder även stöd för att införa verksamhetskontroll i både små och stora organisationer.Varför finns vi och vad står vi för?

Under många års arbete inom miljö och kvalitet på större företag märkte vi hur behovet ökade efter effektiva hjälpmedel mot modern IT-teknologi. Då började våra tankar kretsa kring utveckling av en egen webbapplikation för hantering av rutiner och lagstadgade krav. När myndigheterna sen också sköt över allt mer ansvar på företagen ökade behovet ytterligare.
 
År 2004 bildade vi bolaget HUAB, Hållbarhetsutveckling AB. Idén var att skapa en webbapplikation som skulle vara enkel att applicera på olika företag. Vi förbättrade idén och byggde ett verktyg som istället anpassades efter bransch och företagens egna behov - Oebas® Works skapades och bolaget bytte namn till Oeba Solutions AB.
 

 
Inom Oeba Solutions AB är vår affärsidé att förenkla och förbättra kommunikations- och informationsflöden, samt skapa en effektiv hantering och hitta nya smidiga vägar för insamling och distribution av data. Det är egenkontroll vi jobbar med!

Vi står för kvalitet och kunskap och med en ständig vilja att arbeta fram den bästa lösningen för kunden. Allt detta bygger på att vi har medarbetare som trivs, utvecklas och får möjlighet att bidra med sina tankar och kreativitet till vår och våra kunders utveckling.

 

Ledande verktyg för egenkontroll

Idag är Oebas® Works det ledande webbverktyget för egenkontroll på den svenska marknaden och med hänseende till funktionalitet och användarvänlighet är det världsunikt.

 

Ägs av Griffel AB

Oeba Solutions AB ägs av Växjöföretaget Griffel AB som har en bakgrund i fiberinfrastruktur men som idag har ett brett utbud av tjänster till företag.

 

 

Uppdragsgivare          

Våra uppdragsgivare finns både nationellt och internationellt. Det är oftast större organisationer med stora komplexa behov och krav på IT-systemens tillförlitlighet, användarvänlighet och kapacitet.  Liksom högsta tänkbara krav på information och dokumentation.
Våra uppdragsgivare är bl a Coop, KF-Värmland, CityGross/ Bergendahlsgruppen, Swedavia, Växjö Lakers, Viking Line, HK Scan, Medley mfl .
        


               hkscan.com      
Oeba Solutions - lönsam och enkel verksamhetskontroll

Oeba Solutions AB

Storgatan 26, 352 31 Växjö
Tel: 0470 - 70 66 80
info@oebas.se