Oeba Solutions stöder din verksamhet med ett verktyg för digital uppföljning och erbjuder även stöd för att införa verksamhetskontroll i både små och stora organisationer.Varför finns vi och vad står vi för?

Under många års arbete inom miljö och kvalitet på större företag märkte vi hur behovet ökade efter effektiva hjälpmedel mot modern IT-teknologi. Då började våra tankar kretsa kring utveckling av en egen webbapplikation för hantering av rutiner och lagstadgade krav. När myndigheterna sen också sköt över allt mer ansvar på företagen ökade behovet ytterligare.
 
År 2004 bildades bolaget HUAB, Hållbarhetsutveckling AB med idén att skapa en webbapplikation som skulle vara enkel att applicera på olika företag. Vi förbättrade idén och byggde ett verktyg som istället anpassades efter bransch och företagens egna behov - Oebas® Works skapades och bolaget bytte namn till Oeba Solutions AB.
 

 
Inom Oeba Solutions AB är vår affärsidé att förenkla och förbättra kommunikations- och informationsflöden, samt skapa en effektiv hantering och hitta nya smidiga vägar för insamling och distribution av data. Det är digital uppföljning vi jobbar med bl a i tillämpningar som egenkontroll och verksamhetskontroll!

Vi står för kvalitet och kunskap och med en ständig vilja att arbeta fram den bästa lösningen för kunden. Allt detta bygger på att vi har medarbetare som trivs, utvecklas och får möjlighet att bidra med sina tankar och kreativitet till vår och våra kunders utveckling.

 

Unikt verktyg för branschoberoende digital uppföljning

Idag är Oebas® Works ett starkt verktyg på den svenska marknaden och med hänseende till funktionalitet och användarvänlighet är det världsunikt.

 

Ägs av Griffel AB

Oeba Solutions AB ägs av Växjöföretaget Griffel AB som har ett brett utbud av IT-tjänster till företag.

 

 

Uppdragsgivare          

Våra uppdragsgivare finns både nationellt och internationellt. Det är oftast större organisationer med stora komplexa behov och krav på IT-systemens tillförlitlighet, användarvänlighet och kapacitet.  Liksom högsta tänkbara krav på information och dokumentation.
Våra uppdragsgivare bl a Coop, KF-Värmland, CityGross / Bergendahlsgruppen, Swedavia, Viking Line,  Medley mfl .
        


                     
Oeba Solutions - lönsam och enkel verksamhetskontroll

Oeba Solutions AB

Storgatan 26, 352 31 Växjö
Tel: 0470 - 70 66 80
info@oebas.se