Välkommen till
Oeba Solutions!

Oebas® Works
Oeba Solutions AB startade 2004 och är i dag en ledande leverantör av system för kvalitetskontroll och egenkontroll.

Ledande verktyg för egenkontroll

Oeba Solutions AB utvecklar, säljer och marknadsför webbapplikationen Oebas® Works. I dag är Oebas® Works det ledande verktyget för egenkontroll på den svenska marknaden och med hänseende till funktionalitet och användarvänlighet är det världsunikt.

 

Oeba Solutions AB samarbetar med de stora aktörerna inom svensk dagligvaruhandel samt med ett flertal företag och organisationer inom andra branscher.

 

Uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare finns nationellt och internationellt. Det är oftast större organisationer med stora komplexa behov och krav på IT-systemens tillförlitlighet, användarvänlighet och kapacitet. Liksom högsta tänkbara krav på information och dokumentation.

 

Våra samarbeten är långsiktiga och bygger på kompetens, service och samarbete. Våra uppdragsgivare är verksamma i flera branscher där vi är en långsiktig partner som skapar stabilitet och kvalitetsmedvetenhet och bidrar till kundnytta och goda affärsmöjligheter. 

Oeba Solutions - lönsam och enkel verksamhetskontroll

Oeba Solutions AB

Storgatan 26, 352 31 Växjö
Tel: 0470 - 70 66 80
info@oebas.se